Skip to content

Asigurare pentru ingritoarele din Austria

O asigurare de răspundere civilă profesională pentru îngrijitoare şi îngrijitori
Pentru că suntem alaturi de
dumneavoastră în fiecare fază a vietii!
Pentru că suntem alaturi de
dumneavoastră în fiecare fază a vietii!
O asigurare de răspundere civilă
profesională pentru ingrire Batrani Austria
îngrijitori de persoane liber profesionişti.
Este considerată ca fiind confirmarea protecţiei oferite de asigurare şi este valabilă
începând cu ziua plăţii primei, timp de max. 365 zile, în măsura în care dreptul de liberă
practică se păstrează.
Nu este emisă o poliţă.
Ce este o situaţie asigurată?
O situaţie asigurată este o situaţie generatoare de daune, care rezultă din riscul asigurat şi
care cauzează sau poate cauza daune de răspundere civilă (pct. 2) imputabile persoanei
asigurate.
În fiecare situaţie asigurată există o franşiză de 100,- EUR ce trebuie achitată de asigurat.
Formularea exactă o găsiţi în cadrul condiţiilor (H940 1/2008)
Ce este asigurat?
Îndeplinirea obligaţiilor de achitare a daunelor compensatorii, care îi sunt imputate
asiguratului, ca urmare a unei daune aduse unei persoane sau bun, şi care apare conform
prevederilor legale ale răspunderii civile profesionale, precum şi costurile pentru constatarea
şi combaterea unei cereri de despăgubire prin daune compensatorii, solicitate de către un
terţ
Indicaţie: achitarea de daune compensatorii de către asigurat presupune răspunderea civilă
a persoanei generatoare asigurate a prejudiciului.
Volumul exact acoperit îl puteţi găsi în cadrul condiţiilor (H940 1/2008)
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Versicherungstechnik

Pentru delii accesati linkul de mai jos:

http://info.wkooe.at/Media/9d7689be-6de5-4de2-b30b-06a856723471/unterlagen_ru.pdf

Referinţe

Nici o referinţă

Comentarii

Arată comentariile ca Liniar | Cascadat

Nici un comentariu

Adaugă Comentariu

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options

Comentariile adăugate vor fi trimise spre aprobare pentru a putea fi afişate.